Järlaleden är ett stort elände

I Mitt i Nacka den 6 november beskrivs återigen planerna på en utbyggnad av Järlaleden från Söderleden österut. Den fyrfiliga motorväg man ursprungligen planerade har minskats till tre filer. Den nya filen kommer säkerligen att löpa längs bostadshusen på södra sidan, vilket ingick i den tidigare planen. I samband med utvärdering skulle mätning av nedsmutsning ske – om någon sådan blivit utförd har jag inte lyckats få information om. Nedsmutsningen med asfaltpartiklar är mycket stor redan nu.

Problemet uppstod i samband med byggandet av Söderleden. Tidigare gick all trafik söderifrån rakt upp till Värmdövägen. Detta hindras nu av Nackarondellens omfång, där kurvan dessutom är så snäv, att tung trafik måste ha svårt att ta sig fram den vägen. Man har alltså byggt en barriär mot Värmdövägen.

Enligt tidigare plan skulle Järlaleden upphöra vid Sickla köpcenter och trafiken dras rakt norrut mot Nacka station, där en brant bergvägg finns. Stationshuset måste flyttas med mera.

Jag ser två alternativ:

w Bygg om Nacka-rondellen så den blir farbar mot Värmdövägen.

w Dra länsvägen längs Sickla industriväg upp till Värmdövägen. En parkeringsplats ger utrymme för en uträtning av vägen. Utrymme finns för en tredje fil. Mot köpcentret görs vägen om till lokalväg, med fler övergångsställen för gångtrafikanter.