”Jätteprojektet kräver mer infrastruktur”

Regeringen vill se 12 000 nya bostäder i Hemfosa i Haninge.
12 000 bostäder planeras i Hemfosa.
"Regeringens planer för en helt ny tätort med 12 000 bostäder i Hemfosa i Haninge är positiva – men de kräver att Haninge kommun får hjälp med utbyggnad av infrastrukturen och att kollektivtrafiken fungerar", skriver Simon Safari och Cecilia Berggren från Hyresgästföreningen.

På senare tid har andelen hyresrätter i regionen minskat kraftigt, bland annat på grund av en prioritering av det ägda boendet vid nyproduktion.

Situationen är sådan att det troligen inte räcker med förtätning eller nya mindre bostadsområden för att bygga bort bostadsbristen.

Det krävs att samhället tar ett större grepp om bostadsbyggandet.

Utveckling av Hemfosa i den storleksordning som föreslås är en stor utmaning för kommunen.

Regeringen har identifierat två områden i Stockholmsregionen där nya tätorter kan växa fram.

Ett av dessa är Hemfosa i Haninge kommun där cirka 12 000 nya bostäder kan byggas.

Kommunen behöver då bland annat hjälp med en utbyggnad av infrastrukturen.

Utveckling av Hemfosa i den storleksordning som föreslås är en stor utmaning för kommunen.

Men också stora möjligheter.

Hyresgästföreningen är positiv till en ny stadsbebyggelse i Hemfosa och utgår ifrån att en stor andel av de nya bostäderna blir hyresrätter och att området samplaneras med fungerande kollektivtrafik.

Simon Safari
Cecilia Berggren
Hyresgästföreningen