Jo, bussen har företräde – ibland

Svar på insändaren ”Bussen har inte företräde” den 9 juni:

Först får jag beklaga min buss­förarkollegas osmidiga körning men sedan bör det påpekas att regeln inte alls tagits bort i sin helhet. Är det 50 kilometer i timmen eller lägre gäller den fortfarande (3 kap 45 § Trafikförordningen).

Det struntar många tyvärr i. När bussen blinkar ut så trycker många bilister på gasen i stället.

Försiktighet och ömsesidig hänsyn bör vara en huvudregel i trafiken, vi vill alla komma hem säkert.Ta det lugnt