Jobbchansen är ett lyckat projekt

Resultatet av första omgången med Jobbchansen (pilotprojektet) blev mycket bra.

60 procent av deltagarna har nu antingen fått löfte om arbete från arbetsgivare, fått anställning eller valt studier. Med andra ord: till hösten kommer de inte längre vara arbetslösa. De har på eget bevåg börjat studera, sökt jobb och fått jobb eller via oss fått anställningar genom våra kontakter eller samarbetspartners.

Målsättningen har varit att inspirera unga att ta sig ur arbetslösheten vilket vi faktiskt lyckats med i första klassen. Andra klassen, som startar i september, kan vi börja flyga på riktigt med 30 nya unga i Jobbchansen.

Vi lanserade Jobbchansen tillsammans med Djurgårdsandan våren 2013. Stockholms stads, genom Järvalyftet, samarbete med Djurgårdsandans drive-in-fotboll har varit framgångsrikt i Järvaområdet under flera år och nu utvecklas det samarbetet även till ett arbetsmarknadsprojekt under 2013.

Genom DIF:s samarbetspartner kan ungdomarna erbjudas praktikplatser och också möjlighet till anställning. Konceptet bygger på teambuilding, mentorskap och är en helt ny form av arbetsmarknadsprojekt.

Målgruppen är unga människor i åldern 18–25 år, som hamnat utanför systemet, är arbetslös och behöver ett extra stöd för att komma in i arbetslivet eller fortsatta studier.

Bo Sundin (M)

Ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd