Johannesfreds parker är eftersatta

En liten undran bara, hur fördelas pengarna som ska underhålla våra parker och grönområden?

Här i Bromma känns det som att det satsas mycket på vissa områden till exempel Annedal, Traneberg och Äppelviken. Men Johannesfred måste vara platsen som glömts bort.

Vi har en liten äng nere vid vattnet som skulle lämpa sig utmärkt till att göra någon bra för alla barn i området. För vi har ingen riktig parklek, och vi har ingen liten plaskdamm. Vi har mindre lekplatser med en gungställning och en kana, men flera av dessa är trasiga och sanden är dålig.

Kan man inte försöka att fördela pengarna lite jämnare? I Johannesfred bor det mycket barn, små barn. Jag vill ju att dom ska få vara ute och leka som alla andra.

Brommabo