”Jordbro och Brandbergen ska ha bäst lärare”

Arkivfoto: Lektion på Höglundaskolan i Jordbro
Höglundaskolan i Jordbro. (Arkivfoto)
"Det är dags att de skolor i Haninge som har störst utmaningar också får de allra skickligaste rektorerna och lärarna – därför föreslår vi nu särskilda karriärtjänster med höjda löner i vissa av våra utsatta områden", skriver insändarskribenten och Liberalernas gruppledare i Haninge, Tobias Hammarberg.

Den svenska skolan innebär en fantastisk möjlighet att ge varenda unge en chans att uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut.

För barns förutsättningar är inte rättvisa: Några får en godnattsaga varje kväll, i andra hem öppnar ingen någonsin en bok.

En del barn får hjälp med läxorna, andra får aldrig frågan om hur det var i skolan i dag.

Det är därför vi liberaler brinner för att ständigt göra skolan bättre.

Här i Haninge skulle det innebära att till exempel Jordbro och Brandbergen skulle få möjlighet att rekrytera fler toppkrafter för att lyfta skolorna.

Kunskap är biljetten vidare i livet.

Liberalerna i Haninge har flera förslag för att minska klyftorna i skolan i Haninge: Om alla barn ska ha samma chans, behöver vi satsa mest där behoven är som störst.

I skolor med stora utmaningar behöver de allra skickligaste rektorerna och lärarna finnas.

Därför vill vi införa särskilda karriärtjänster med höjda löner på ett antal skolor i utsatta områden.

Här i Haninge skulle det innebära att till exempel Jordbro och Brandbergen skulle få möjlighet att rekrytera fler toppkrafter för att lyfta skolorna.

Att vi får välja skola åt våra barn är numera självklart.

 

Tobias Hammarberg (L)

Tobias Hammarberg, Liberalerna i Haninge, vill se de skickligaste rektorerna och lärarna i Jordbros och Brandbergens skolor.

Tack vare valfriheten kan fler elever utvecklas efter sina förutsättningar, och vi har fått en större mångfald.

Det är bra.

Men samtidigt har den ökande bostadssegregationen bidragit till växande klyftor.

Vi som försvarar valfriheten måste nu hitta fler sätt att minska klyftorna mellan barn som växer upp på olika ställen i Sverige.

Därför vill vi Liberaler att aktivt skolval för alla införs även i Haninge.

Ett sätt att se till att fler elever med olika bakgrund hamnar i samma klassrum, är att låta alla föräldrar göra ett aktivt val mellan skolor.

I kommuner som infört aktivt skolval ser man positiva effekter på både utbildningskvalitet och integration.

Därför vill vi Liberaler att aktivt skolval för alla införs även i Haninge.

Då måste det finnas tydlig information, på många olika språk, som gör det lätt att jämföra skolors kvalitet och kunskapsresultat.

Vi kan också behöva se över och förbättra möjligheterna till skolresor och skolskjuts.

Tobias Hammarberg, Gruppledare Liberalerna Haninge, 2:e vice ordförande 
i grund- och förskolenämnden

Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!