Jurstaberg behöver en gc-väg omgående

Äntligen byggs det nya bostadsområdet Jurstaberg i Bro. Här uppförs nu både hyresrätter och bostadsrätter med inflyttningsstart i september i år. Problemet är att det vid inflytt helt kommer saknas en gång- och cykelväg till stationen och därmed vidare till resten av Bro. Den ingår i detaljplanen men ansvaret ligger på kommunen.

Exploatören ska bygga en sådan väg åt andra hållet, alltså till galoppen vilket ju givetvis inte hjälper någon det minsta utom möjligen vid sporadiska hästtävlingar för intresserade. Exploatören har erbjudit kommunen att byta och i stället bygga vägen till tåget och centrum men uppger att kommunen har avböjt detta.

Bilvägen som leder från Jursta till tågstationen är relativt hårt trafikerad av trafik som kör i 70–80 km/h. Dessutom leds all tung trafik med lastbilar denna väg då de inte får passera genom centrum. Således finns ingen säker väg alls för vare sig barn, ungdomar eller ens vuxna att cykla eller gå på i vägkanten.

Det duger inte att kommunen bara beklagar att gc-vägen inte kommer stå klar i tid. Många barn lär flytta hit och blir då helt avskärmade från skola, fritids och aktiviteter. Kostnaden för skolskjuts lär också skjuta i höjden.

Folkpartiet har lagt ett förslag i tekniska nämnden att gc-vägen från Jursta ska färdigställas omgående. Om nödvändigt kan provisoriska lösningar accepteras. Vi hoppas på bred uppslutning om detta och tekniska nämndens ordförande Margareta Andersson (S) får gärna här i tidningen svara på om hon ställer upp på det. Det blir i så fall ett viktigt svar för de som flyttar till Jursta, som förstås värnar miljön och inte vill bli helt bilberoende.

Sören Fridman (FP)

Linda Du Rietz (FP)