Kaféet på biblioteket är en viktig mötesplats

Vårt nya bibliotek är en investering av kommunen på 35 miljoner och ett prestigeobjekt för våra politiker. Vi konstaterar dock att det uppstått revor i fasaden, bland annat angående det kommande kaféet.

Under lång tid utvecklades det gamla bibliotekskaféet på Järnvägsgatan till en levande mötesplats, både för planerade och spontana mänskliga möten över kulturella och sociala gränser och i alla åldrar. Det drevs av en kulturintresserad och skicklig kock som familjeföretag. Atmosfären var intim och gästerna bemöttes på ett personligt sätt. Kaféet var en öppen plats, organiskt en del av biblioteket och köptvång existerade inte. Huvuddelen av gästerna beställde dock.

Enligt det hyresavtal som skrevs på 2009 för det nya biblioteket skulle kaféet hyras ut av biblioteket och verksamheten skulle bedrivas på liknande sätt som tidigare. Allt var gott och väl.

Villkoren förändrades radikalt i februari 2012. Kaféet blev plötsligt en bricka i ett förhandlingsspel med det kapitalstarka fastighetsbolaget Alecta pensionsförsäkring som äger kvarteret Plåten. I fartblindhet accepterade våra folkvalda ett tilläggsavtal som innebär att Alecta blir hyresvärd. Konstruktionen ter sig motsägelsefull: biblioteket ska förse kaféet med kunder men ska sakna inflytande i juridisk mening.

Vår farhåga är uppenbar. Kaféet kommer att bli kraftigt kommersialiserat. Varje plats ska vara maximalt lönsam och trivsel och kommunikation prioriteras ner. Kaféet kommer av många att betraktas som främmande territorium.

Vi vill ha besked om hur de värden av gemenskap, öppenhet, kommunikation och medborgarinflytande från Järnvägsgatan ska förverkligas i det kafé i anslutning till biblioteket som ska öppna i höst. Vår åsikt är att varken politiker eller tjänstemän tagit frågan om biblioteket som mötesplats på allvar. Det är en demokratifråga.