Kalla alla invånare till blodcentralerna

Den senaste tiden har Blodcentralen slagit larm om att antalet blodgivare minskar, vilket enligt centralen innebär att det behövs 20 000 fler givare för att möta behoven. Det är hög tid att vi börjar se blodgivning som ett samhällsansvar. Bara tre procent av stockholmarna ger blod, trots att det är ett enkelt sätt att rädda liv på andra människor.

Blodet kan bara ges från människa till människa, och det är en färskvara som håller i ungefär sex veckor. Under mina år som sjuksköterska har jag sett förråden tömmas vid stora operationer. Min slutsats är att det är nödvändigt att få ett stabilare system för blodgivningen.

I dag ligger initiativet och viljan hos den enskilda invånaren. Den som vill bli givare förväntas själv ta sig till en blodcentral eller en blodbuss och anmäla sitt intresse. Den här frivilligheten ska vi bevara – det kan finnas många orsaker till att man inte kan eller vill ge blod.

Däremot har det offentliga möjlighet att sända olika signaler om hur självklart det ska vara för människor att ge blod. Möjlig­heten att visa att blodgivning är ett gemensamt samhällsansvar är ett av skälen till att jag föreslår att initiativet för blodgivning flyttas till landstingets blodcentraler. Jag vill att alla stockholmare ska få en kallelse till att ge blod, vilket skulle betyda att alla ska kallas att ge blod vid sin närmaste blodcentral.

Genom den modell jag föreslår får alla information om möjlig­heten att ge blod. Den som inte kan eller vill bli givare kan antingen tacka nej till kallelsen och därmed slippa bli kallad fler gånger, eller låta bli att gå till Blodcentralen.

Vid Blodcentralen fyller man precis som i dag i en hälsodeklaration och tar prover för att se om man passar som blodgivare.

Under det första halvåret 2013 har 35 000 personer i Stockholms län varit med och räddat liv genom att ge blod. De kan bli många fler. För en växande befolkning med ett växande vårdbehov är det nödvändigt.

Margaretha Åkerberg (KD) Hälso- och sjukvårdsnämnden Stockholms läns landsting

Stockholm behöver fler blodgivare. Vid stora operationer kan lagren tömmas.arkivbild