Kameror utan nytta

Fyra fartkameror på Häradsvägen. Jag tar mig för pannan! Tror politikerna att det nu blir lagliga hastigheter på Häradsvägen? Nej, det blir endast laglig hastighet där kamerorna är placerade. Alltför många förare ökar farten efter kameran. De flesta som kör på Häradsvägen kör där oftast dagligen och de lär sig fort var kamerorna står. Därför blir dessa i stort sätt verkningslösa. Ett förslag vore att inrätta trafiksignaler vid flera obevakade övergångsställen, så gångtrafikanter kan känna sig tryggare.

Man borde även att försöka påverka trafikpolisen att arbeta mer med beteendeövervakning i civila videobilar.Åke Bergsenius