Kämpa mot färgen i stället

Det skrivs en del om hur farligt det är att tvätta båten i vår ”nya” båttvätt i Tyresö. De som bor i närheten överklagar år efter år.

Frågan är bara vad som är alternativet? Jag tittade på hitta.se och räknade båtplatser på de två klubbarna i Vissvass. Jag fick det till cirka 450 båtar och en stor del av dessa var ganska stora segelbåtar. Jag frågade en granne som har haft segelbåt hur mycket färg det går åt och fick svaret att han brukade köpa 3 liter färg per båt. Om vi då räknar lågt och ”bara” tar två liter så målas det med 900 liter färg varje år bara i Vissvass. Frågan är sedan hur många av dessa liter som är fartygs- eller västkustfärg?

Självklart kan det vara farligt att tvätta en båt som är målad, men det finns faktiskt sätt att ta bort färgen på ställen där man tar hand om resterna. Men för att man ska ta det steget så måste det ju finnas ett ställe att tvätta på sommaren.

Jag hoppas att motståndarna börjar tänka om och i stället med samma glöd jobbar för att båtägarna ska ta bort färgen, så att vi till slut kan få ett färgfritt Tyresö.

En som tvättar på andra ställen i dag