Kan vi inte försöka vara trevliga mot varandra

Jag skulle vilja skicka en hälsning till dig, kvinna i 50-årsådern, som fräste åt mig för att du tyckte att jag upptog för stor plats av gångbanan på väg till jobbet i Kärrtorp. Du vände dig inte om för att se mig i ögonen eller prata till mig direkt. Du bara gick rätt fram och väste ut din irritation.

Hade du vänt dig om så hade du nog sett att jag har brutit armen och måste hålla upp den när går. Jag är också rädd att ramla eftersom den kan deformeras lätt nu när den är nygipsad.

Jag blev ledsen av det du gjorde och tänkte att det finns fler i den här staden som beter sig just så – de visar tydlig irritation och aggressivitet men vågar inte konfrontera eller prata med dem de är irriterade på.

Kan vi inte försöka hitta ett annat sätt att vara på här i Stockholm? Ta reda på varför i stället för att bara vara otrevliga? Och prata direkt med varandra?

Magdalena