ANNONS

Kan vi lita på Försäkringskassan?

ANNONS

Är Försäkringskassan i Huddinge kompetent?

Jag ställer frågan eftersom tre personer i vänkretsen det senaste året varit tvungna att överklaga beslut som tagits av Försäkringskassan i Huddinge, stora beslut som påverkat familjernas ekonomi, och alla tre personerna har vunnit sina överklaganden, bland annat med hjälp av jurist.

Hur kan Försäkringskassan bedöma så fel gång på gång? Granskar de inte inkomna dokument och bilagor ordentligt? Har de inte tillräckliga kunskaper? Fattas besluten helt godtyckligt med förhoppningen att de drabbade inte orkar överklaga?

Mitt förtroende för Försäkringskassan i Huddinge är numera minimalt.

Undrande

ANNONS