ANNONS

Känner mig lurad av min nya elleverantör

ANNONS

Sommaren 2013 valde jag en ny elleverantör. Tecknade rörligt avtal utan bindningstid med en månads uppsägning gällande ett år.

Inför vintern blev jag uppringd av bolaget som erbjöd ett specialavtal under vintern, gällande fram till den sista mars 2014.

Jag lät mig övertalas sedan jag flera gånger försäkrat mig om att det ursprungliga avtalet skulle gälla efter den sista mars.

I slutet av februari bestämde jag mig för att byta elleverantör och sa den 26 februari upp avtalet till den 1 april.

Nu hävdar bolaget att de har en ljudfil, där jag accepterat att övergå till tre månaders uppsägningstid, varför bytet kan ske först den 26 maj, en ståndpunkt som de inte viker ifrån.

Uppenbarligen är det viktigare att låsa fast mig i två månader än att vårda sitt namn.

Jag är van att bli uppringd av olika företag med det ena erbjudandet bättre än det andra. Mitt svar är alltid att jag inte är intresserad. Att jag denna gång sänkte garden var förmodligen för att jag hade föreställningen att detta var ett seriöst företag.

Döm själv. Ljudfiler är knappast nödvändiga om man tillämpar okontroversiella affärsmetoder.

Generad

ANNONS
ANNONS