Kaos i den nya korsningen

Hur svårt kan det vara att få ett vanligt trafikljus att fungera smidigt för trafiken? Har Solna stad överhuvudtaget varit i närheten av den nya korsningen som ersätter Ankdammsrodellen, och sett kaoset?

Signalerna verkar vara inställda på intervaller där varannan och var tredje intervall hoppas över. Köerna på Gränsgatan för att komma in på/över Frösundaleden går ibland förbi Ekensbergsvägen. För att inte tala om signalerna som reglerar högersvängande trafik från Frösundaleden in på Gränsgatan. Händer allt som ofta att det tar över fem minuter innan du får grönt ljus.

Den enda gång som hela korsningen verkligen fungerar är när systemet krånglar och allt gått över i gul blink, vilket ofta händer.

Har Solna köpt det absolut billigaste alternativet av utrustning när de upphandlade? (Vilket är det vanliga när kommuner försöker köpa något.)

Trafikljuset fungerar inte som det är i dag. Och köerna växer och busstrafiken blir konstant försenad.

Virebergsbo