Kära kommun, tala om var naturen börjar

Häromdagen var min bil lappad igen. Ingen ovanlig händelse i Danderyd, där parkeringsbolaget har tagit bötesskrivandet till nya nivåer. Poängen är dock att jag blev svidande bötfälld för att ha parkerat i naturen. Naturen?

Jag hade parkerat som man gör – ställt bilen väl till sidan så att andra kan passera. Vänster hjul stod uppe på vägen och de högra i vägrenen, på den där sträckan mellan asfalten och tomtens staket. Men si då står man tydligen i naturen. Och det värsta är att det har hänt förut. Jag är tydligen återfallsförbrytare.

Men var börjar och slutar då naturen? Jag har ställt frågan till Danderyds kommun flera gånger, både via mejl och via fysiska brev. Men jag har aldrig fått svar. Kanske går det bättre att fråga via en tidning? Kära Danderyds kommun, hur parkerar man lämpligast på gatorna i kommunen för att undvika att hamna i den så kallade ”naturen”?

Om jag tolkar mina upprepade böter rätt ska man stå med alla fyra hjulen på asfalten (jag skriver tolkar eftersom det inte finns någon tydlig instruktion att få tag på). Dilemmat är bara att man då står mitt i körbanan. Det ger inte bara ett stopp i trafiken, utan ger även en mycket osäker trafiksituation för exempelvis cyklister, varav många är barn.

Så, hur ska ni ha det? Tänker ni fortsätta att lappa bilister som försöker bidra till en säker och framkomlig trafik eller vill ni hellre att vi blockerar framkomligheten, bidrar till trafikfara och slipper böter?

Rent konkret är jag skitsur. Nästa år är det valår. Om svaret inte kommer tänker jag ställa frågan på så många torgmöten jag förmår. Parkering är en ynklig fråga att lägga politisk energi på, men när den hanteras på ett så undermåligt sätt som i Danderyds kommun så växer den.

Johan Jörgensen

Utfärdandet av p-böter har nått absurda nivåer i Danderyd, anser skribenten.arkivfoto

Tänker ni fortsätta att lappa bilister som försöker bidra till en säker och framkomlig trafik eller vill ni hellre att vi blockerar framkomligheten, bidrar till trafikfara och slipper böter?