Min lokala hjälte

Karlsson på 6:e är ute och cyklar

SVAR på insändaren ”Låt villorna bekosta upprustning” den 8 juli:

”Karlsson på 6:e våningen” är helt ute och cyklar. Han påstår att 50-100 miljarder om året försvann när fastighetsskatten avskaffades. Fastighetsskatten för småhus uppgick till 14,4 miljarder enligt budgetpropositionen 2006.

Om skatten varit kvar i samma form hade den på grund av höjda taxeringsvärden uppgått till 19,4 miljarder 2008. Nu är den ersatt av en avgift som drar in 15 miljarder och en höjning av reavinstskatten och ränta på uppskov som ger cirka 5-6 miljarder.

Sammanlagt drar man alltså in lika mycket skatt på småhus som tidigare, men nu är skatten rimligare fördelad så att ingen behöver flytta ifrån sitt hus på grund av skatten.

Rein Raukas, småhusägare