Kasta tårtor på politiker skapar ingen demokrati

Till tårtkasterskan vid Nytorget. Antagligen tyckte du att du var så modig, duktig och ”rättrådig”, att du skulle få beröm, applåder och skratt från många.

Därför att det var ju just den politikern du angrep, han och hans väljare är ju så ”hemska”, de har ju helt fel åsikter, eller?

I själva verket kan din handling få motsatt effekt. Många kanske börjar inse att så får man inte göra i en demokrati. Många kanske till och med känner sympati för denne politiker efter detta. Och beträffande politikern ifråga, han kunde ju inte veta vad du egentligen hade i handen, det kunde ju varit något betydligt farligare än en tårta?

Därmed kommer fler politiker bli tveksamma till att komma nära folket, signera en bok etc.

Med andra ord, du bröt mot själva demokratins grundregler, där åsiktsfrihet ska råda. Och sympatierna för partiet du hatar, kommer troligen att öka på grund av dig och din handling. Blev det som du ville, eller?

Marie, Södermalm