Klaga inte innan det har byggts färdigt

Svar på insändaren ”Nya Eneby torg – ett ogästvänligt blåshål” den 16 oktober:

Hör du till dem som vill att allting ska vara som det alltid har varit i Enebyberg? Det verkar så eftersom du inte tycks gilla att det byggs nytt. Att det skulle blåsa speciellt mycket på torget har jag aldrig märkt.

Själv tycker jag att nya Eneby torg har blivit mycket trivsamt och fint. Dessutom ska man inte klaga på bygget innan allt är helt färdigt och slutbesiktigat, vilket det inte är ännu.

Jag kan dock hålla med om att trafiken har blivit mycket rörig med alla trafikljus. Genomfartstrafiken måste ledas bort från Enebybergsvägen.

Trafikplanerarna har nog inte klart för sig hur verkligheten ser ut för oss som bor här. Ta till exempel Breda vägen där en gång- och cykelbana har anlagts med flera stolpar som skiljer vägen från gc-banan. På den remsan ska skolbarn, äldre, cyklister, rullskidoråkare, barnvagnar, hundar och till och med postbilen trängas.

Som tur är cyklar många på vägen och på rätt sida, men då är det mycket trångt och osäkert. Står en bil parkerad utefter vägen kommer inte en stor bil förbi utan att köra ner i dikeskanten.

Och hur blir det på vintern? Ska barnen gå till skolan mitt i vägen eller i snövallarna på sidan?