Klargör vad som gäller, politiker i Upplands-Bro

Vad är det som gäller i Upplands-Bro kommun? Enligt regeringen, Socialstyrelsen och kommunfullmäktiges uttalande så gäller konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och ska efterlevas.

Men enligt socialförvaltningen kan man inte ansöka om insatser av socialnämnden med stöd av denna konvention.

Så nu krävs det ett svar från er samtliga politiker om vad som verkligen gäller i Upplands-Bro kommun – för man kan inte ha ett uttalande från kommunfullmäktige och ett annat från socialförvaltningen.

Vi kommuninvånare måste nu få ett klart besked om vad man kan förvänta sig av kommunens tjänstemän när de lämnar besked om vad som gäller när man ansöker om de olika insatser som nämns i konventionen.

Sven Aivert