Knäpp uniformsjackan

Möter allt som oftast soldater och officerare i Haninge/Västerhaninge centrum utan uniformsmössa och med oknäppta uniformsjackor. Man får intrycket av att uniformsregler har upphört att gälla för Amfibiebataljonens personal. Detta skadar förtroendet för försvarsmakten.

Besviken officersfru