”Knarkhandeln i våra centrum ska bort”

Knarkhandeln pågår öppet i Vårberg centrum.
Knarkhandeln pågår öppet i Vårberg centrum.
Kommunala trygghetsvakter, satsning mot hedersvåld och sociala team i skolor med ordningsproblem. Här presenterar Liberalerna i Skärholmens stadsdel sin alternativa verksamhetsplan 2018, med andra prioriteringar än den styrande rödgröna majoriteten.

Vi som bor i ytterstaden har rätt till frihet från brott och trygghet där vi bor. Men de rödgröna partierna är nöjda om 52 procent av Skärholmsborna är trygga 2018. På Östermalm tycker de att minst 85 procent av invånarna ska vara trygga. En oacceptabel skillnad, anser vi liberaler i Skärholmen!

Knarkhandeln i våra centrum ska bort, vi vill anställa kommunala trygghetsvakter. Vi vill återinföra att polis och socialtjänst tillsammans inom 48 timmar träffar barn och föräldrar om en ung person anmälts för brott. I skolor med särskilda ordnings- och trygghetsproblem ska sociala team sättas in. Hedersvåldet bekämpas med en särskild satsning.

Våra skattepengar ska gå till det viktigaste : trygghet, förskola, äldreomsorg och gatuskötsel. Men i de rödgrönas budget för 2018 får ”nämnd och administration” mest (+10 procent), samtidigt som pengarna till personer med funktionsnedsättning inte ens täcker personalens löneökningar (+0,1 procent). Städning av gatorna får mindre pengar (-0,7 miljiner kronor), trots att nedskräpning bidrar till otrygghet.

Många barn i Skärholmen går i friskolor och många äldre har själva valt privat hemtjänst och äldreboende. De rödgröna partierna vill lägga ner dessa verksamheter enligt förslag i riksdagen, men vi liberaler skyddar valfriheten! Förskolepengen behöver höjas, för att med bättre löner kunna anställa fler förskollärare.

LSS är livsviktigt för personer med funktionsnedsättning, vi säger nej till de rödgröna partiernas och regeringens nedskärningar. Är du över 85 år och önskar plats på servicehus eller äldreboende, ska du få det utan biståndsbedömning. Skärholmen ska vara klotterfritt. Skräp och skadegörelse som rapporteras ska tas bort inom 24 timmar.

Hushållen betalar flera tusenlappar mer i skatt jämfört med valet 2014, men pengarna har gått till fel saker. Den 9 september är det val i Sverige igen. Vi liberaler vill efter valet lägga skattepengarna på det som är viktigast, framför allt ökad trygghet.

Jan Jönsson (L) Foto: Hans Alm

Jan Jönsson (L), vice ordförande Skärholmens stadsdelsnämnd

Cecilia Carpelan (L)

Zazan Sanli (L)