Köer hindrar ambulans

Vågar Paul Lindquist (M)garantera att ambulanser kan komma över Lidingöbron mellan klockan 8 och 9.30?

Lidingöbron är en enda stor parkeringsplats. En och en sitter förarna, oftast män, i sina stora bilar och omöjliggör livsviktiga transporter till Danderyds sjukhus till exempel.

Lidingös busschauförer väntar på första olyckan, eftersom bilarna kör alldeles för fort på rampen från Islinge.

Gör något innan en stor trafikolycka sker. Själv tvingas jag köa eftersom bilarna inte släpper fram bussarna till kollektivfilen.

Miljövän och därför ­kollektivist