ANNONS

Kolumbarium även i Österåkers pastorat?

Kolumbariet i Högalidskyrkan
Högalidskyrkans kolumbarium, Stockholm
Österåker borde införa urna i kolumbarium som alternativ gravsättningsform. Det anser i Ed Vivenius i en insändare. Metoden är billig och gör det även lättare att flytta döda anhöriga.
ANNONS

Många tycks i dag inte veta vad kolumbarium är, då det inte tillhör de svenska gravsättningstraditionerna.

Vissa däremot oroas över möjligheterna att flytta urnor.

Oroar en del

Har en människa fått sin ”sista vila” är det färdigrest, anser många.

Personligen har jag stoftet (de fysiska resterna) efter mina tre hundar i urnor i bokhyllan i mitt sovrum. Deras själar finns någonstans i universum och jag tror att det förhåller sig på likartat sätt med oss människor efter döden, oavsett om vi ligger i en jord- eller urngrav, minneslund, askgravlund eller kolumbarium.

Passar många

Kolumbarium är en gravplatsform som ännu är ovanlig i Sverige, men blir allt mer efterfrågad. Kolumbariet kan passa vem som helst, oavsett trostillhörighet. Kostnaden för en plats kan ligga på runt 8 000 kronor för 25 år och 5 000 kronor för de följande 25 åren.

Många fördelar

En plats i ett kolumbarium har flera fördelar. Dels blir det betydligt billigare än en gravplats, där priset i dag ligger runt 700 kronor per år med gravskötsel. Till det kommer köp av gravsten. Det är också betydligt lättare att flytta urnan till en annan plats, medan det i dag nästan är omöjligt att få tillstånd till en gravflytt. Den slutgiltiga gravsättningen behöver inte ske förrän efter de första 25 åren som urnan förvarats i kolumbariet.

Många som vill ha möjligheten att flytta även sina döda anhöriga

I dag när människor byter bostadsort i mycket större utsträckning och kanske har rötter i andra länder finns det många som vill ha möjligheten att flytta även sina döda anhöriga.

I Sverige finns ett 50-tal kolumbarier samt ett 20-tal murar med urnnischer som påminner om kolumbarier. De första öppnades när kremering införts som alternativ till kistbegravning i början på 1900-talet. Inspirationen kom från andra länder.

ANNONS

Ed Vivenius