Kom med konkreta lösningar på p-kaoset

Angående artikeln ”MP: Buss och cykel kan lösa p-kaoset” den 3 mars:

I Mitt i söderort Farsta den 17 februari exemplifieras dagens brist på parkeringsmöjligheter samt redogörs för statistik över utfärdade p-böter.

I en artikel av den 3 mars ger trafikborgarrådet Daniel Halldén (MP) sin syn. Här ges dock snarare ett siande om framtiden än konkreta lösningar i nutid. Det verkliga antalet p-syndare har knappast ökat dramatiskt de senaste åren. I dagsläget sammanhänger antalet bötfällda främst med trafikkontorets vilja till insatser för en acceptabel parkeringsmoral.

Trafikkontoret synes nu inse effekten för boendeparkering, snöröjning och städning av otillåten parkering och har också framfört att antalet tillkommande områden och gator resulterat i en kraftig brist på p-vakter som först nu (delvis?) åtgärdats. Felparkerade bilar utgörs i många fall av olika typer av tjänstefordon. Flera av dessa yrkesmän har privata bilar som också behöver sitt p-utrymme. Uppföljningsfrekvensen är fortfarande alltför låg för att avskräcka icke tillåtna parkeringar.

Förväntansfullt ser läsaren framemot trafikborgarrådets planer på konkreta åtgärder som inom rimlig tid skulle kunna förbättra situationen. Det som i bästa fall kan betecknas som en genomförbar åtgärd i nutid är antydan om att stimulera ett ökat utnyttjande av garageplatser (genom höjda p-bötesbelopp och effektivare övervakning?).

Därutöver påpekar trafikborgarrådet problemet med att våra privata bilar mest står parkerade hemmavid outnyttjade! Bör månne trängselskatten tas bort för att öka nyttjandegraden? Politikers framtidsvisioner löser knappast dagens svåra brist för boendeparkering i söderort.

Åtgärder i nutid representeras av ökade insatser för övervakning, lokalt placerade trafikvakter i utsatta områden, kännbara konsekvenser för notoriska felparkerare (främst långtids) samt lite logiskt tänkande med parkeringsbestämmelser. Införandet av boendeparkering (avgiftsfritt med datachip för enkel kontroll) i kombination med tidsbegränsad besöksparkering är också effektiva åtgärder genomförbara i nutid.

Parkera i dag

Mer övervakning och kännbara konsekvenser för notoriska felparkerare, är några åtgärder i nutid som skribenten föreslår.arkivbild

Bör månne trängselskatten tas bort för att öka nyttjandegraden?