ANNONS

Kommunen svara på kritiken: ”Vi styr 
inte all parkering”

parkeringsskylt
Parkeringsregler upprör.
Huddinge kommun svarar på kritik om otydliga parkeringsregler i Kungens kurva.
"Vi har inte infröt specifika parkeringsregler där och vi äger inte marken i Kungens kurva."
ANNONS

Huddinge kommun förstår att det kan vara besvärligt med olika regler i olika delar av området, men ska försöka förklara varför.

Först vill vi tydliggöra att Huddinge kommun inte har infört nya parkeringsregler specifikt i Kungens kurva. Vårt bolag Huddinge samhällsfastigheter har från och med hösten 2019 på försök infört avgifter på p-platserna vid de förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar som de äger, men alltså inte 
i handelsområdet.

Syftet med tidsangivelser och avgifter är att nå största möjliga tillgänglighet på p-platserna för den typ av parkering som de är avsedda för.

Vidare efterfrågas att någon tar ett helhetsgrepp om parkeringarna i Kungens kurva. Huddinge kommun har dock ingen möjlighet att reglera parkering på mark som inte är kommunens och i Kungens kurva finns många privata fastighets­ägare.

Äger inte marken i Kungens kurva

24-timmarsregeln innebär att man inte får parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar, och obegränsat på helger och helgdagar. Den gäller dock enbart på allmän gata eller väg och inte på privata fastigheters parkeringar. Där är det upp till varje fastighetsägare att bestämma reglerna och vem som övervakar parkeringen.

Utöver den generella 24-timmarsregeln, kan kommunen besluta om egna lokala parkeringsregler på kommunens mark eller allmänna gator där behov finns att reglera parkering. Ett exempel är Klockarvägen, där det råder p-förbud, men är tillåtet att parkera på markerade sträckor med tidsbegränsning.

Huddinge kommun vill att det ska vara enkelt att se vilka p-regler som gäller, vilket vi försöker uppnå genom vårt parkeringsprogram, skyltning samt information på vår webbplats.

Syftet med att reglera parkering är att få en trafiksäker och framkomlig trafikmiljö.

Joakim Forsell, biträdande chef trafik-
och landskapssektionen
 på Huddinge kommun

ANNONS
ANNONS