Min lokala hjälte

Kommunen borde äga hela Mörby centrum

Hemlighetsmakeriet bakom förhandlingarna i slutna rum mellan kommunen och Diligentia är oroväckande. Ifall OK-tomten ska säljas borde det väl ske på öppna marknaden.

Men varför sälja? Kanske vore det bättre att kommunen köper Diligentias anläggning i centrumområdet i stället. Kommunen äger merparten av marken i Mörby centrum (14 259 kvadratmeter) och Diligentia en mindre del (5 263 kvadratmeter), omfattande själva centrumanläggningen och de tre hyreshusen.

Ifall kommunen äger marken har man frihet att planera för såväl en tunnelförläggning av motorvägen som en gestaltning av själva centrumområdet enligt Danderydsbornas önskemål.

Varför inte planera för bättre trafikföring för bussarna på lokalgatorna, och för ett nytt kommunalhus, så att personal och politiker slipper arbeta i de prångiga och dåligt ventilerade lokalerna i centrumanläggningen.

Ett så nedgånget centrum kan knappast betinga något högre pris. Med tanke på det pris Danderyds kommun var beredd att sälja sin betydligt större andel för torde priset för den mindre delen vara rätt lågt. En engångskostnad, som dessutom kan finansieras under ett stort antal år.

Ett Mörby centrum helt i kommunal ägo öppnar för möjligheten att riva upp den så kritiserade detaljplanen före genomförande­tidens utgång. En viljeyttring som kommunfullmäktige med rösterna 45–0 visade strax efter valet genom att besluta att planen skulle upphävas. Något som dock inte var möjligt eftersom Diligentia motsatte sig ett sådant beslut.

För Danderyds del kunde affären innebära en lönsam investering, där man efter ny detaljplan successivt kan avyttra de delar, som man inte har direkt behov av.

Varför förhandla i slutna rum. Ge Danderydsborna en sann möjlighet att påverka planeringen genom öppna samråd där alla får komma till tals. En ny detaljplan skulle möjliggöra en långsiktigt hållbar lösning.

Anita Enflo

Om kommunen köper Diligentias del av centrum skulle Danderydsborna få större inflytande över området, menar skribenten.arkivfoto

Ett så nedgånget centrum kan knappast betinga något högre pris.