Kommunen får klä skott för företagets missar

Svar på insändaren ”Kommunen klarar inte att ta hand om soporna” den 22 januari:

Vivianne Holm skriver och klagar, mycket befogat, på den överfulla återvinningsstationen vid Hortusparkeringen.

Ansvaret för denna och för samtliga återvinningsstationer ligger på ett företag, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. Deras uppdrag är att sätta ut behållare, tömma och städa dessa. Det finns mycket att säga om skötseln, eller brist på skötsel, av stationerna.

Kommunen får, som nu, ofta klä skott för att FTIAB inte sköter sitt uppdrag.

Om vi i framtiden får det som jag vill, kommer ansvaret också för återvinningen av papper och förpackningar ges till kommunerna, som ju visar att de på ett bra och miljömässigt hållbart sätt tar hand om våra hushållssopor!

Carina Erlandsson (M)

ordförande tekniska nämnden