”Det är inte kommunen som sparat in på fisket för Haninges unga”

Pengar och en abborre på kroken.
Pengar och en abborre på kroken.
"Det är den statliga budgeten som tagit bort de extra medlen till Haninges föreningar – inte Haninge kommun", skriver Christer Erlandsson (S), förste vice ordförande i Haninges idrotts- och fritidsnämnd.

Svar till ”Dumsnålt att inte sätta ut fisk i Rudan.”

Kommunen har inte gjort några besparingar vad gäller den fiskeaktivitet som insändaren hänvisar till.

I den statliga budgeten för 2019 som riksdagen beslutat om försvann den tidigare tilldelningen till kommuner för att kunna bevilja extra medel till föreningar och kommunala verksamheter för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter – ett bidrag som tidigare varit uppskattat och bland annat gått till föreningar som tillhandahåller fiske­aktivitet i Rudan.

Det stämmer inte att kommunen inte tycker att man ska satsa på barn och unga

Christer Erlandsson (S)

Det här är alltså en fråga om statlig budgetering.

Det stämmer inte att kommunen inte tycker att man ska satsa på barn och unga.

Från kommunen stödjer man förenings­livet på flera sätt, bland annat genom bidrag som föreningar kan ansöka om, nolltaxa och lokalsubventioner.

Det är viktigt med ett stort utbud av föreningar i kommunen för att ge kommunens alla invånare, unga som äldre, möjligheten att hitta intressanta verksamheter som man vill vara delaktig i.

Christer Erlandsson (S)
1:e vice ordförande idrotts- och fritidsnämnden