Kommunen inte bara åskådare i Edsberg

Kommentar till artikeln ”Inga extra insatser efter skjutningarna” den 3 september:

Socialkontorets barn och ungdomsenhet har från 2013 fått utökade resurser till sitt fältteam för att utveckla arbetet med nätverksbyggande i syfte att fånga upp ungdomar som riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. Arbetet bedrivs av socialtjänstens fältteam i nära samverkan med polisen Norrort. Arbetet bedrivs både förebyggande och som en biståndsbedömd insats.

Socialsekreterare och polis arbetar uppsökande och träffar ungdomar i utemiljöer på kvällar och helger samt tillsammans med deras föräldrar i hemmet. Samverkan sker även med andra personer som är viktiga för ungdomen såsom skola och personal på fritidsgårdar. Målet är i första hand att stoppa nyrekryteringen till kriminella grupperingar och att ungdomar som är på väg att hamna i detta ska få ett samlat stöd av vuxenvärlden att bryta en negativ utveckling. Målgruppen är ungdomar under 18 år.

Fältteamet arbetar i hela kommunen. Vid sidan av arbetet med sociala insatsgrupperna bedriver vi socialt fältarbete mot en bredare grupp av ungdomar. Detta gör vi bland annat genom uppsökande arbete under helger och kvällar men även via enskilda kontakter med ungdomar som varit berusade eller använt droger. Vi genomför även föräldramöten, besök på skolor och fritidsgårdar samt tar kontakt med föräldrar vid händelser av våld eller oro i olika kommundelar.

Vid allvarlig brottslighet som vi sett i Edsberg är mycket av det arbete som bedrivs polisiärt. Socialkontoret kommer dock att fortsätta att arbeta för att störa kriminell nyrekrytering och tillsammans med föräldrar, skola, fritidsgårdar, polis med flera arbeta för att ungdomar ska få en trygg och meningsfull tillvaro.

Lennart Gabrielsson (FP) ­Ordförande socialnämnden