ANNONS

Kommunen måste visa hänsyn till kulturbygd

ANNONS

Jag är relativt nyinflyttad till Fullersta i Huddinge och upptäckte tidigt de underbara grönområdena med ängar, skog och hästhagar på gångavstånd. Jag tog ofta promenader och njöt av den rika naturen inpå knuten. Nu är det med stor sorg och förtvivlan jag går dessa promenader när jag tvingas åse den totalt okänsliga skövlingen av skog och mark som sker när denna natur nu håller på att bebyggas.

Jag förstår att nya bostäder behöver byggas, det är inte det jag reagerar mot utan sättet det sker på. Den totala brist på etik, moral och känsla för både människor som redan bor i området och hur naturen ser ut där det ska byggas. Enorma kvantiteter berg sprängs bort, så gott som samtliga träd fälls och gamla hus rivs. Dessa områden ska proppas fulla med nya hus, sida vid sida. Byggbolagen lockar köpare med epitet som ”bo mitt i naturen” och ”gammal kulturbygd”, en kulturbygd de utplånat för att göra största möjliga vinst!

I de få gamla hus som får stå kvar och där utsikten tidigare var fri över ängar och skog sitter människor nu och tittar på ett gytter av hus som är placerade tätt intill tomtgränsen. Det är det mest beklämmande, att man fullständigt skiter i de män-niskor som faktiskt bor i området. När jag går mina promenader lider jag med dem och förstår faktiskt inte hur det kan vara tillåtet att förstöra gamla Huddingebors livskvalitet på detta sätt.

Kanske tycker några nu att jag verkar väl naiv och välkomnar mig till verkligheten, men det här till-vägagångsättet vid nybyggnation kan väl inte vara hugget i sten?

Varför tillåter kommunen att byggbolagen så hänsynslöst kör över natur och människor, enbart för sina egna högt ställda vinst-intressen.

Det måste ju finnas andra ”mjukare” vägar där man bevarar och visar lite hänsyn till människor och natur i ”den gamla kulturbygden”.