Kommunen planerar fler infartsparkeringar

Svar på insändarenMiljö­smart med fler infartsparkeringar” den 13 augusti:

Insändaren tar upp en viktig fråga om bra kollektivtrafik och infartsparkeringar. Täby kommun planerar för infartsparkeringar i Roslags-Näsby, Galoppen och i Arninge. I en framtid när Roslagsbanan får en station i Karby finns det även planer på att bygga ytterligare infartsparkeringar mellan Norrortsleden och den kommande tågstationen. Om Roslagsbanan kan förlängas till Arlanda, som vi arbetar för, blir det en central plats för kollektivtrafikåkande med tåg via flyg till övriga världen.

Erik Andersson (M) ­Ordförande stadsbyggnadsnämnden