Kommunen väljer obehöriga lärare

Det finns två viktiga faktorer för att eleverna i kommunen som helhet, det vill säga med stor individuell variation, ska lyckas bra i skolan. Faktorerna är lärarnas kompetens och föräldrarnas utbildningsnivå. Lärarnas kompetens bestäms främst av deras behörighet och fortbildning för de åldersgrupper och ämnen de undervisar.

Enligt Lärarförbundets undersökning ”Bästa skolkommun” har Danderyd bland landets lägsta andel utbildade lärare. Samtidigt placerar Statistiska centralbyrån Danderyd i topp avseende befolkningens utbildning. Det stora glappet i lärarnas och föräldrarnas utbildning förklarar flera rankningsresultat i lärarförbundets undersökning. Danderyd ligger i topp avseende meritvärde i årskurs 9, andel elever godkända i alla ämnen och övergång till högskola. Samtidigt ligger Danderyd betydligt sämre till avseende andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år och andelen ”godkända i alla ämnen i årskurs 9 i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå”.

Den rimligaste förklaringen till dessa paradoxer är den höga andelen obehöriga lärare enligt resultatet i Lärarförbundets under­sökning.

Eftersom kommunen är ytterst ansvarig för vilka lärare som rekryteras så är en reflektion vilka signaler detta sänder till eleverna och deras föräldrar: Vår kommun är inte särskilt intresserad av att rekrytera behörig personal eller fortbilda dem vi har. Det vill säga, utbildning är inte särskilt viktigt. Men vill vi verkligen ha det så?

Jöran Petersson