Min lokala hjälte

Kommuninvånarna är vinnare, inte SRV

Svar till insändaren ”SRV tjänar pengar på vårt sorteringsarbete” den 22 januari.

SRV Återvinning är ett samhällsnyttigt företag med kärnverksamhet i att samla in och behandla avfall på ett så miljö-nyttigt sätt som möjligt. Det gör vi så effektivt att våra ägarkommuner kan hålla en av landets lägsta renhållningstaxor. Jag är stolt över våra engagerade och kunniga medarbetare som bidrar till detta och att antalet invånare som nu väljer att sortera ut matavfall överträffar våra förväntningar.

SRV är ett kommunalt bolag som ägs av fem kommuner på Södertörn och det finns inget vinstintresse gentemot kommuninvånarna. Om verksamheten skulle generera vinst skulle denna komma kommuninvånarna tillgodo. Just behandlingen av matavfall är en förlustaffär för SRV i dag, men vi räknar med att hanteringen kommer att bli kostnadsneutral när en biogasanläggning kommer till stånd i anslutning till vår nya förbehandlingsanläggning.

Jag är själv en kommuninvånare som sorterar och oavsett om jag är ansvarig i SRV så känner jag mig som en vinnare i en utveckling där dyra miljöskadliga soptransporter övergår till att bli rena värdetransporter för invånarna.

Sven Gustafssin (M),

vice ordförande i SRV