”Kommunledningen bör göra mer mot förtrycket”

Alexandra Anstrell, Haningemoderaterna, vill bland annat det utreds om ett slöjförbud i skolan.
Alexandra Anstrell, Haningemoderaterna, vill bland annat att slöjförbud i skolan utreds.
"Det finns inga politiska poänger att plocka på förtrycket mot kvinnor. Haninges kommunledning blundar inte, men borde göra mer mot problemet?", skriver Haningemoderaternas Alexandra Anstrell i en replik på Haninges kommunalråd Petri Salonens (C) debattinlägg.

Replik på insändaren ”Alla vettiga är emot hedersrelaterat våld”.

Moderaterna har många förslag på hur vi kan komma tillrätta med hedersvåld och förtryck.

Vi kommer aldrig att acceptera parallella samhällen där en del av Haningeborna lever i ofrihet.

Jag vill vara tydlig med att det inte finns några politiska poänger att plocka på förtrycket mot kvinnor som förekommer i Sverige.

Det finns politiker som vågar kämpa emot och det finns politiker som väljer att titta åt sidan.

Nu finns starka krafter 
i samhället som under­stöder hederskultur.

Jag noterar att kommunledningen inte helt blundar för denna otäcka samhällsutveckling men ändå väljer C, S och MP att inte agera mer.

Nu finns starka krafter 
i samhället som under­stöder hederskultur och Petri Salonen (C) är tydligen en av dem som inte ser misstaget i att exempelvis införa könsseparerade badtider, eller att inte vilja kartlägga hur stort förtrycket är här.

Jag vill att vi aldrig ska tillåta könsuppdelade lektioner annat än av pedagogiska skäl, könsuppdelade­ badtider inte ska vara offentligt­ finansierade, riksdagen bör utreda ett eventuellt slöjförbud i skolan, barnäktenskap som kommer till Sverige ogiltigförklaras, offentliga­ medel inte finansierar religiösa föreningar och slutligen vill jag att utvisning ska i större utsträckning vara konsekvens av hedersvåld.

Alexandra Anstrell (M) Ordf. i Haningemoderaterna, 2:e vice ordf. i socialnämnden, ledamot Operation kvinnofrid som startat Origo, det första myndighetsövergripande resurscentrat mot hedersrelaterat våld och förtryck