Kompostavgift är hutlöst

Att politiker styr våra liv med avgifter och så vidare är inte okänt. Men att SMOHF( Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund)som bildades 2008, tar ut en avgift på 810 skattade kronor, för att registrera den som vill kompostera sitt eget matavfall, i en godkänd varmkompost – det är hutlöst. För övrigt lämnas papper, plast, plåt, glas och så vidare till återvinningen. Det är att ta ansvar för miljön.

Margareta Johansson Vendelsö