Kontantlös bank hotar ekonomin

Kommentar till artikeln ”Inga kontanter på Nordea i centrum” den 16 september:

Att Nordea upphör med kontant kassaservice i ytterligare ett kontor innebär ett direkt dråpslag mot kunderna.

Bankens pressekreterare förklarar ”med ett minskat behov av dylika tjänster”. Hur har detta sjunkande behov konstaterats? Mer intressant hade i stället varit att offentliggöra kundernas inställning. Det finns ett begrepp, som kallas servicekänsla, vilket tydligen inte haft betydelse denna gång.

I samma andetag som dessa nyordningar presenterats inom bankväsendet, har allmänheten fått ta del av statens beslut om förnyelse av det inhemska sedelbeståndet.

De förändringarna går på direkt kollisionskurs – staten trycker nya sedlar som därefter inte går att använda i banksammanhang.

Kunderna och affärsrörelser, butiker med mera betyder synbarligen inget i denna nyordning.

Däremot finns i vårt demokratiska rike en myndighet, som benämnes Finansinspektionen, vars uppgift just är att bevaka transaktioner inom den ekonomiska sektorn.

Bankernas serviceneddragning för framför allt den äldre generationen och butiksidkare synes i sammanhanget vara så betydelsefull, både för banksektorn och staten, att ett utlåtande från denna sistnämnda institution torde kunna anses påkallat.

Å. Johansson