Kontraproduktivt av SL att dra in hållplatser

Det aktuella förslaget till förändringar i SL-trafiken innebär försämringar för mångaSL-resenärer. Inte minst handlar det om ett stort antal indragna hållplatser.

Värst drabbas de kategorier som har störst behov av kollektivtrafiken: äldre, rörelsehindrade och personer utan egen bil. Även 300 meter kan vara en alltför lång sträcka att gå för många.

Planerarna på alla nivåer måste ta mer hänsyn till att Stockholms län har en växande befolkning där de äldre blir allt fler.

SL och landstinget brukar säga att det är önskvärt att fler väljer SL i stället för att använda färdtjänsten. Men de aktuella förändringarna uppmuntrar tyvärr till motsatsen.

Åke Askensten, grön senior