ANNONS

Fler kontroller 
är visst rätt väg

"Resultatet har blivit att antalet anmälda brott i kollektiv­trafiken minskat med nära 90 procent", skriver insändarskribenten.
"Resultatet har blivit att antalet anmälda brott i kollektiv­trafiken minskat med nära 90 procent", skriver insändarskribenten.
Insändarskribenten tycker att kriminaliteten i tunnelbanorna kan stoppas med fler kontrollanter.
ANNONS

Häromdagen läste jag en ovanligt enfaldig insändare som tycks förorda att endast stor och vidlyftig brottslighet bör bekämpas av våra rättsvårdande myndigheter, medan mindre brott som plankning i tunnelbanan, snatteri och klotter kan lämnas därhän.

Nu är det så att såväl forskning som praktisk erfarenhet visar att kriminaliteten i ett samhälle hålls nere om man fokuserar på ordning och reda i vardagslivet på gator och torg och inte minst i kollektivtrafiken.

New York-polisen har haft stor framgång med en strategi som går ut på att även fokusera på småbrott, följa upp och beivra dem. Man har till och med bildat en särskild tunnelbanepolis, vilket vi ju inte har i Stockholm.

Resultatet har blivit att antalet anmälda brott i kollektiv­trafiken minskat med nära 90 procent. Även den grova brottsligheten har sjunkit till följd av polisens närvaro, ihärdighet och ökade ingripanden. En expert i NY ­säger: ”Den som har kontroll över tunnelbanan har sannolikhet också kontroll över resten av staden.”

Tamsons är solklart på rätt väg och kan lugnt besparas larviga politiska ­gliringar.

Bekriga kriminaliteten 
i Sverige på alla nivåer.