”Låt kooperativ ta över hyreshusen – i stället för att ombilda”

Allmännyttan i Stockholm Stockholmshem Svenska bostäder Familjebostäder
Ombildningarna av allmännyttan kommer att öka segregationen, menar insändarskribenten. Han föreslår en annan lösning på bostadskrisen.
Det bästa sättet att få bukt med bostadskrisen är att låta icke vinstdrivande bostadskooperativ ta över allmännyttan, anser insändarskribenten.

Ett eget hem är ett av människans grundläggande behov för ett välmående liv. Med ett sådant kan hen känna sig trygg i vetskapen att oavsett hur livet ter sig kan hen alltid finna trygghet i sin egna lilla borg.

Utan den tryggheten är människan utsatt och sårbar för världens faror.

Därför bör det vara en grundläggande uppgift för samhället att bygga ut en välfungerande bostadsmarknad som garanterar även dess marginaliserande medborgare tak över huvudet. Ty detta är inte enbart en grundläggande behov, utan också en mänsklig rättighet. Och då är de allmännyttiga hyresrätterna den bästa bostadssorten.

Dock har den blågröna majoriteten i Stockholms stadshus beslutat att omvandla allmännyttiga hyresrätter till privatägda bostadsrätter i syfte att, enligt dem, lösa bostadskrisen.

Vad de dock inte förstår är att bostadskrisen främst beror på att det inte finns tillräckligt med allmännyttiga bostäder till rimlig hyra för allmänheten. Bostadsmarknaden har blivit till en onåbar marknad för majoriteten stockholmare eftersom det har byggts för många bostadsrätter som är alldeles för dyra för den genomsnitta bostadssökaren, såvida hen inte tar stora lån som skuldsätter hen i flera år, om inte för livet.

Omvandlingen kommer att öka bostadskrisen och hushållens skulder. Speciellt som det sannolikt kommer att vara de kommersiella intressena, inte hyresgästerna, som köper upp de allmännyttiga bostäderna.

Bostadssegregationen kommer att öka när de, i syfte att maximera sin vinst, gör ockerrenoveringar för att möjliggöra högre hyror, vilket slår ut de socioekonomiskt svaga grupperna från deras bostäder.

Det bästa sättet att lösa bostadskrisen och segregationen vore att kommunen bygger ut de allmännyttiga bostäderna till subventionerade priser och sedan låter icke vinstdrivande bostadskooperativ äga dem, liknande det 
i Wien.

Då skulle vi få en rättvis bostadsmarknad för alla oavsett deras status.

Filip Zetterlund