Kopplingstvång eller mobilförbud?

För en tid sedan sprang jag i Grimstaskogen och mötte två hundförare med fyra hundar var.

Den ene hade kontroll på sina hundar, den andra var upptagen av mobilen och två av hundarna var lösa i spåret.

När jag passerade hoppade en av hundarna upp på mig. Jag ropade till mobilhundföraren som hade svårt att slita sig från mobilen och bara fräste åt mig.

Nu undrar jag om det är dags att införa kopplingstvång på hundar eller mobilförbud för hundförare med lösa hundar?

PAB