Kör bergmassorna med pråm istället

Angående artikeln ”Kraftig kritik mot frakt av bergmassor” den 13 maj:

Det var ett upprört möte som Stockholm Vatten hade med berörda om planer för ett nytt avloppssystem vid Mälarkanten där bland annat Hägersten och Personnevägen kommer att få trafik under två år med 60 lastbilar per dygn. Den överblivna massan kan komma att användas vid Hammarbybacken.

Hägersten, ja hela Stockholm, är så vackert med alla sina vatten som omsluter staden. Men ack så lite de används för transporter. Det gäller såväl båtlinjer för människor som för andra transporter. Här ska nu byggas nya avloppssystem.

Har man då från kommunens sida tagit i beaktande möjligheten att transportera alla dessa bergsmassor med pråm till Hammarby eller någon annanstans istället för att skapa ytterligare tung trafik genom bostadsområden med allt vad det innebär av buller, trängsel och inte minst utsläpp?

Att transportera med fartyg orsakar två till tre gånger mindre koldioxidutsläpp per ton gods och kilometer jämfört med att transportera med lastbil. Projektet ska sätta igång 2016. Ännu finns tid att byta linje och ersätta alla dessa lastbilar med pråmar istället.

Lotti, Caroline, Erik och Hans Miljögruppen, Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten