Kör långsammare på Bondvägen i Gudö

Enligt insändaskribenten bryter många bilförare mot hastighetsbegränsningen på Bondvägen i Gudö.
Enligt insändaskribenten bryter många bilförare mot hastighetsbegränsningen på Bondvägen i Gudö.

30 kilometer i timmen är den hastighet som råder på Bondvägen i Gudö. Ändå är det inte många bilar som följer hastighetsbegränsningen och problemet har blivit värre efter att kommunen breddade och jämnade ut vägen. Allt kommer att bli så mycket bättre när vi får en detaljplan i området, lovade kommunen.

Men vi som bor här upplever att problemet förvärrats och att kommunen inte lyssnar på oss.

Området kring Bondvägen är expansivt och många barnfamiljer bor längst vägen. Det innebär att gatan har utfarter på båda sidor, och att det längst hela vägen förekommer barn som går över vägen för att ta sig in och ut från sin tomt.

Bondvägen belastas inte bara av boende i området. Kommunen kör tung trafik och det finns flera stall dit många ryttare skjutsas till och från sin ridning.

Respekten för oss boende är helt bortglömd. Kommunen måste ta sitt ansvar och placera ut väghinder.

Det räcker inte att sätta en 30-skylt nere på marken innan en korsning. Folk bryr sig inte. Gudö är som ett eget hillbilly-land där invånarna och de som skjutsas till och från stallen inte tycks respektera varandra eller de hastighetsbegränsningar som råder.

Den genomsnittliga hastigheten längst Bondvägen är idag 70 kilometer i timmen och inte ens rondellen kommunen placerat ut används på rätt sätt.

Det har genom åren förekommit flera olyckor på grund av hur folk kör i Gudö och inte blir det bättre när man breddar vägen med tre meter och lämnar hillbilly folket och skjutsande föräldrar att klara sig själva. Snälla sätt ut väghinder!

Min inlaga är inte enbart riktad till kommunen för de tycks ändå inte lyssna. Jag riktar mig till er som kör som galningar utanför mitt hus. Jag har småbarn som måste passera vägen för att ta sig till och från skola och vänner. Jag ber er, hur bråttom ni än har; sänk hastigheten. Jag är rädd om mina barn.

Besviken mamma