Kostnaden för nya Slussen ett trolleri

Allting blir dyrare och det mesta kostar mer, men inte byggnationen av nya Slussen. År 2010 skulle det kosta åtta miljarder och då fanns inte planerna på att bussterminalen skulle sprängas in i Katarinaberget.

På stadens hemsida uppdaterad den 27 september 2013 står: ”Åtta miljarder kronor är vad det ska kosta att bygga nya Slussen. Den totala budgeten för Slussenprojektet är åtta miljarder kronor, inklusive nya vägar, ny sluss, nya kajer, nya broar, ny bussterminal i Katarinaberget & i 2020 års penningvärde.”

Tänk om man kunde trolla med sin egen budget på samma sätt!

Om pappa ville ge

mig en femöring