Kösystemet är orättvist

Som boende och skattebetalare i Sundbyberg sedan lång tid tillbaka kan jag konstatera att mina köpoäng i Förvaltarens bostadskö beräknas med 1 poäng per dag (365 poäng per år).

Som befintlig hyresgäst hos Förvaltaren kan man däremot tillgodoräkna sig 1,5 poäng per dag (547,5 poäng per år).

Vi som tidigare bott hos Förvaltaren i sammanlagt ca 13 år kan inte tillgodoräkna oss några retroaktiva extra poäng (7 117,5 förlorade poäng).

Vi hade gärna bott kvar hos Förvaltaren om vi kunnat hitta en större lägenhet när familjen växte.

Varför fortsätter Förvaltaren att prioritera sina befintliga hyresgäster på ett orättvist sätt?

Är detta moraliskt/juridiskt riktigt?

Undrande Sundbybergsbo