ANNONS

Kraftigt sänkt kapacitet – trots fler invånare

Hissen på Nybohovsbacken har stått stilla 60 gånger i år. Nu står den still igen.
Nybohovshissen tar färre passagerare, samtidigt som fler har flyttat in i området.
Nybohovshissen tar färre passagerare, samtidigt som fler har flyttat in i området. SL borde prioritera att rusta upp hissen, tycker insändarskribenten.
ANNONS

Det är inte bara så att hissbanan är tagen ur trafik i tid och otid, 60 gånger bara i år. Den ersätts med betydligt mindre kapacitet. Ända till för några år sedan tog hissbanan 20 passagerare per tur. Sedan reducerades detta till 17 passagerare. 120 passagerare i vardera riktningen per timme minskades då till 102 passagerare per timme. Långt mer än ersättningstaxin klarar.

Sedan hissbanan en gång i tiden etablerades har antalet boende på ­Nybohov ökat betydligt. Bara de senaste tio åren med flera elvavåningshus och fyra-femvåningshus. Det blir ordentligt ökade behov av kapacitet hos hissbanan. Samtidigt reducerar man i stället  kapaciteten ordentligt, både vid senaste ombyggnaden av systemet och än värre vid ”tillfällig” ersättningstaxi.

Att SL anser sig behöva prioritera andra projekt under de gångna åren borde ha lett till att man under tiden ser till att provisorier klarar av den ­trafik som Nybohovsbacken har behov av.

Mångårig ”bergsklättrare” på Nybohov