Kravallerna började med dödsskjutning

Svar på insändaren ”De goda krafterna stod upp för Husby” den 8 oktober:

Ungdomarna som deltog i vårens kravaller i Husby och flera andra områden har anledning att vara frustrerade. De är inte ”onda krafter som vill förstöra vårt demokratiska samhälle”!

Jag har själv alltför många gånger sett hur polis och väktare utsätter unga män med invandrarbakgrund, många gånger barn, för förnedrande behandling såsom kroppsvisitationer och aggressiva utfrågningar.

Det verkar räcka med att man är just en ung man med invandrarbakgrund för att det ska vara misstänkt att sitta på en parkbänk med sina vänner, cykla omkring lite planlöst, stoja lite för obekymrat i tunnelbanan. Det är vad polisens ”ökade synlighet” och liknande begrepp innebär i verkligheten.

Enligt min mening är det jävligt dumt att ge sig på och förstöra sin närmiljö, bränna sin grannes bil eller skrämma barnen som bor på ens egen gård, men det är inte något konstigt med själva destruktiviteten.

När Bo Sundin (M) skriver att kravallerna i Husby började med att ”ett fåtal personer och grupper triggade igång oroligheterna av egenintresse” gör det mig förbannad, Kravallerna började med polisens dödsskjutning av en äldre man och lögnerna om hur det gått till.

Moderaterna står dessutom, något ironiskt, för en politik som för över ägande och kontroll i samhället från de många till de få, från de redan fattiga till de redan förmögna. Och detta på grund av något som tydligen bara är negativt när det gäller andra, nämligen just egenintresse.

Jenny-Lind Ranft, Tensta

småbarnsmamma