ANNONS

M: Vi kräver ökad 
trygghet i tunneln

M kan tänka sig att föreslå kameraövervakning 
i tunneln under spåren.
M kan tänka sig att föreslå kameraövervakning 
i tunneln under spåren.
"Denna miljö är inte acceptabel i hjärtat av vår stad", skriver moderata oppositionsrådet Axel Conradi.
ANNONS

Alla vi som bor i Sundbyberg, och dagligen rör oss kring torget, upplever den otrygga miljön i tunneln under järnvägen.

Det rör sig delvis om klotter och annan skadegörelse, men också om att tunneln har blivit ett tillhåll för personer som har sin dygnsvila på platsen. Denna miljö är inte acceptabel i hjärtat av vår stad.

Moderaterna ser positivt på att kameraövervaka platser i staden som är särskilt otrygga, inklusive tunneln under järnvägen. Det är ett kostnadseffektivt sätt att freda just den platsen från skadegörelse och annan otrygghet. Detta ska självklart ske i samarbete med polisen.

Vi delar synen på att staden generellt måste bli betydligt bättre på att värna skattebetalarnas pengar och högre prioritera skola, förskola och äldreomsorg. Då är det viktigt att snabbt lösa de problem som uppstår, både på kort och lång sikt.

Nedgrävningen av järnvägen är just nu den långsiktiga lösningen på problemet. När järnvägen är nedgrävd finns inte längre behov av tunnlar för att ta sig till andra sidan. Denna lösning ligger dock längre fram i tiden. Tryggheten i tunneln måste öka innan dess.

Med anledning av den här insändaren, och klagomål som inkommit från annat håll, ska jag på nästa kommunfullmäktigesammanträde ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) om vad stadens plan för att öka tryggheten i tunneln är, fram till dess att järnvägen är nedgrävd.

Om planen inte är tillräckligt utarbetad kommer Moderaterna lägga skarpa förslag för att avhjälpa problemet, exempelvis genom kameraövervakning.

Axel Conradi (M)
Oppositionsråd

ANNONS
ANNONS