Kritiken mot planerna vid Råstasjön missades

Kommentar till artikeln ”Ja till bostäder vid Råstasjön” den 27 maj:

Artikeln om byggplanerna vid Råstasjön saknar många fakta. Den innehåller heller ingen kritisk helhetsbild. Några exempel:

I artikeln missas helt att byggplanen överträder strandskyddsområdet runt sjön och även att länsstyrelsen ifrågasatt det.

Texten missar helt att den nya byggplanen har fått 550 remissvar, varav 95 procent avvisade planen. Mitt i Solna nämner inte att Alliansen struntat helt i dessa remissvar, och att Anders Ekegren därför far med osanning när han säger: ”Vi har lyssnat på en mängd åsikter”. Hans och övriga Alliansens totala likgiltighet inför att Världsnaturfonden har utnämnt Råstasjöområdet till den mest skyddsvärda platsen i länet och att Alliansens byggplan står i fullständig motsättning till det faktumet, nämns heller inte i texten.

I artikeln återges utan kommentar de kommunala byggplanerarnas snömosprat om att bebyggelsen skulle bli en ”avgränsning för Råstasjön mot Friends arena”. I själva verket förflyttas i stället det bebyggda området helt enkelt närmare vattnet.

Inget försök till problematisering av helheten görs. Plan- och byggchefen Källeskog får okommenterat påstå att bebyggelsen västerut i planen ”är borta”. Det som i själva verket händer är att man vill bygga öster om p-huset, på mark som tidigare var helt bevuxen men som successivt – och olagligt – skövlats. Det finns också en mängd andra inslag västerut i den nya byggplanen som är mycket skadliga för naturen och djurlivet vid sjön; till exempel idrottsanläggningar av olika slag.

Inget ifrågasättande av om det verkligen behövs ett jättelikt parkeringshus vid Råstasjön görs.

Ekegren får ingen fråga om vilka byggbolag man valt att samarbeta med och vilka avtal som skrivits på, eller varför man är så angelägna om att bygga just där.

Även metangasproblem i marken där man vill bygga och närheten till skrattmåskolonin i nya byggplanen, missas i artikeln.

Henrik Persson

Nätverket Rädda Råstasjön

Redaktionen svarar:

Tack för din feedback. Frågan om bygget vid Råstasjön har diskuterats i åtskilliga artiklar i Lokaltidningen Mitt i sedan vi först skrev om planerna julen 2012. Debatten har även förts på insändarsidan, där såväl förespråkare som motståndare fått framföra synpunkter, bland annat nätverket Rädda Råstasjön. Nätverket har även fått föra fram sina åsikter i nyhetsartiklar.

Såväl strandskydd, negativa remissvar, länsstyrelsens synpunkter, som Världsnaturfondens utnämning och metangas i marken, för att nämna några exempel, har diskuterats i andra artiklar. Mycket finns att berätta i ämnet, men allt är omöjligt att få med varje gång. Artikeln den 27 maj handlade om att stadsbyggnadsnämnden arbetat om planen och klubbat igenom den. Artikeln ville även ge en fingervisning om när staden anser att bygget kan starta.

Frågan engagerar och är en av de mest omskrivna på senare år i Solna. Än är inte sista ordet sagt, och vi kommer med stor sannolikhet att återkomma till ämnet igen, då med andra infallsvinklar.