Krokig väg värre än höga hastigheter

SVar på artikel i Lokaltidningen Mitt i Haninge den 19 februari:

Det är korrekt att det nog körs lite fortare än 70 kilometer i timmen på sina ställen på Dalarövägen, men det är bara ett par hundra meter mellan platsen där bilden är tagen och närmaste fartkamera. Just på sträckan mellan Valsta och Karlslund är vägen så smal och krokig så hastigheten ligger som regel mellan 60 och 70 kilometer i timmen här. Jag kan förstå att de boende är oroliga men det beror knappast på höga farter utan mer på att vägen är smal, krokig och saknar vägren.

Dalaröbo som kör vägen två gånger varje vardag